Πολιτική Συνοχής και Covid-19: η Πρωτοβουλία Επενδύσεων για την Αντιμετώπιση του Κορονοϊού

Η Πολιτική Συνοχής είναι στρατηγική της ΕΕ για την προαγωγή ίσης εξέλιξης για όλες τις Ευρωπαϊκές περιοχές. Επομένως, στόχος της είναι η δυνάμωση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής και η ελλάτωση των διαφορών μεταξύ των περιοχών. Στο χρονικό περιθώριο 2014-2020, η Πολιτική Συνοχής (ή αλλιώς Περιφερειακή πολιτική) δέχθηκε περί το 32,5% του συνολικού προϋπολογισμού της ΕΕ.

Συνέντευξη: Milena Parotti / 15.10.2020

Τα οικονομικά θεμέλια της Περιφερειακής πολιτικής περιλαμβάνουν τρία κονδύλια από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ): το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ).

Σε αντίθεση με άλλα Ευρωπαϊκά Ταμεία (άμεση χρηματοδότηση), αυτή η πολιτική είναι βασισμένη στην αρχή της αποκέντρωσης, η οποία στοχεύει στην εξασφάλιση της λήψεως των αποφάσεων όσο πιο κοντά στον πολίτη: από Κράτη Μέλη, περιοχές και πόλεις. Αυτό σημαίνει πως κάθε κράτος λαμβάνει συγκεκριμένο χρηματικό ποσό κάθε 7 χρόνια, με βάση το ΑΕΠ του, και δέχεται Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έπειτα, κάθε περιοχή καταγράφει ένα Επιχειρησιακό πρόγραμμα, το οποίο είναι ένα λεπτομερές πλάνο, εξηγώντας πώς το ΕΔΕΤ θα δαπανηθεί στα επόμενα 7 χρόνια.

Μπορεί να φαίνεται περίπλοκο, όμως είναι ένας αποτελεσματικός και δίκαιος τρόπος να επιβεβαιώνεται πως κάθε περιοχή επενδύει τα χρήματα μόνο εκεί όπου υπάρχει ανάγκη.

Όταν ο Covid-19 άρχισε να εξαπλώνεται στην Ευρώπη το Μάρτιο του 2020, Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να εκμεταλλευτεί αυτό το χρηματοδοτικό μέσο ως πρώτη απάντηση στην έκτακτη ανάγκη. Το ΕΤΠΑ έχει χρησιμοποιηθεί σε δαπάνες για την υγεία και για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Το ΕΚΤ, από την άλλη, χρησιμοποιείται σε έξυπνες ανάγκες εργασίας, επιδοτήσεις μισθολογίου, εξ αποστάσεως μάθηση και πολλά περισσότερα στον τομέα της εργασίας.

Πάνω απ’ όλα, πολλοί περιορισμοί έχουν ξεπεραστεί για να επιτρέψουν στις περιοχές να ξοδέψουν τα περισσευούμενα κονδύλια σε ό,τι αφορά την πανδημία. Η απλοποίηση των γραφειοκρατικών διαδικασιών βοήθησε τις περιοχές να ανακατευθύνουν τους πόρους τους στην επείγουσα κατάσταση όταν τα Κράτη Μέλη ακόμη ήταν πολύ μακριά από μια τελική συμφωνία για το Ταμείο Ανάκαμψης.

Αυτά τα μέτρα ξεκίνησαν τον Απρίλιο του 2020 ως Επενδυτική Πρωτοβούλια Αντιμετώπισης του Κορονοϊού (ΕΠΑΚ) και Επιπλέον Επενδυτική Πρωτοβουλία Αντιμετώπισης του Κορονοϊού (ΕΕΠΑΚ) οι οποίες εγκρίθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, κι έπειτα συμπληρώθηκαν στο πακέτο Ανάκτησης Αρωγής για Συνοχή και Επικράτεια της Ευρώπης.

Σύμφωνα με την Ελίσα Φερέιρα, Επίτροπος της Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων, “ Τρεις μήνες μετά την υιοθέτηση του ΕΕΠΑΚ και την αναμονή συμφωνίας στο πακέτο Ανάκτησης Αρωγής για Συνοχή και Επικράτεια της Ευρώπης, τα Κράτη Μέλη εκμεταλλεύονται πλήρως την ευκαμψία και τη ρευστότητα που προσέφερε το Ταμείο Συνοχής, για να βοηθήσει τους πιο επηρεασμένους: εργαζόμενους στα νοσοκομεία σε τμήματα υγείας, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, υπαλλήλους. […] το ΕΠΑΚ έδωσε έκτακτη απάντηση εκεί που χρειάστηκε περισσότερο. Έχουμε εξαιρετικά παραδείγματα κινητοποίησης των κονδύλιων και των μέτρων που συστάθηκαν σε πολλές πόλεις και περιοχές σε όλη την Ευρώπη“.Παράδειγμα: η Βουλγαρία έκανε ανακατανομή περισσότερα από 20 εκατομμύρια ευρώ του ταμείου Πολιτικής Συνοχής για να ενδυναμώσει την ανταπόκριση του ιατροφαρμακευτικού τμήματος στο ξέσπασμα του κορονοϊού. Το ίδιο συνέβησε στα περισσότερα Κράτη Μέλη της Ευρώπης. Είστε πρόθυμοι να μάθετε περισσότερα; Εδώ μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες και παραδείγματα:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/coronavirus-response/

Συγγραφέας

Μιλένα Παρότι

Σπουδάζει: Γλώσσες (προπτυχιακό) και Επικοινωνία (μεταπτυχιακό)

Μιλά: ιταλικά, αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά

Η Ευρώπη είναι...σπίτι!

μετάφραση

Ρόζα Ευαγγελία Λαδοπούλου (Ελληνική, Αυστραλιανή)

Σπουδάζει: Μεταφράστρια

Μιλά: Ελληνικά, Αγγλικά

 

Author: alessandra

Share This Post On

Submit a Comment

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν κοινοποιείται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

css.php